CONTAINER MANAGENT SYSTEM

3D CARGO LOAD PLAN SOFTWARE

ความสามารถทั่วไปของโปรแกรม

 • จัดเรียงตามลำดับสินค้า (Sequence) หรือตามความลึก(First in lost Out)
 • ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อการคำนวน
 • รองรับสินค้าได้หลายขนาดต่อการคำนวน (ไม่เกิน100ขนาด)
 • คำนวณพร้อมราคาสินค้า ทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าได้ทันที
 • มุมมองภาพภาพจัดเรียงที่หลากหลาย 3D/Weight/Front/Top/Side
 • แก้ไขการจัดเรียงได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง
 • คำนวนหาจำนวนสูงสุดที่สินค้าสามารถจัดเรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์
 • ค้นหาจำนวนชุดสินค้าสูงสุดในการจัดเรียงแบบกลุ่ม
 • กราฟการกระจายน้ำหนักภายในคอนเทนเนอร์
 • ภาพตัวอย่างการจัดเรียงในระหว่างการคำนวน
 • ตัวเลือกการคำนวนแบบแน่นพิเศษ (Ultimate mode)
 • จัดเรียงด้วยตัวเอง Manual load (แบบ Drog and Drop)
 • จัดเรียงแบบแบนราบ (Flat loading option)
 • แสดงภาพการกระจายน้ำหนักแบบ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา)
 • ตัวเลือกการจัดรียงแบบธรรมชาติ (No overhang loading option)
 • ระบบสาธิตการทำงานด้วยตัวเอง
 • สามารถออกแบบการวางสินค้าภายในกล่องได้
 • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

 

สเปกคอมพิวเตอร์

 • OS: windows 98 up to windows 8
 • cpu:  Intel Pantium Up
 • Ram: 2GG DDR3
 • HDD: 500 GB Up

pdfdownload2